Ne aramıştınız?

HİZMETLER

Yenilenebilir Enerji Anahtar Teslim Çözümleri

Elektrik talebinin sürekli büyüdüğü, yakıt maliyetlerinin arttığı ve iklim değişikliğinin endişe yarattığı bir ortamda, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji kaynağı açısından bir fark yaratabilir. Özellikle rüzgâr enerjisi, güvenilir ve maliyet uygunluğu gittikçe artan ve gelecekte maliyetlerin daha da azalması potansiyeli taşıyan bir temiz enerji kaynağıdır. Hareket, Avrasya bölgesindeki kıyı yenilenebilir enerji pazarında önemli bir paya gururla hizmet etmektedir. Mühendislik hizmetleri, proje yönetimi, fabrikadan sahaya taşıma, kurulum hizmetleri ve şebeke hattına bağlama hizmetleri sunmaktayız. Rüzgâr enerjisi sektöründeki uzmanlığımız sayesinde, OEM (Orijinal Ekipman Üreticileri), yükleniciler ve proje sahiplerine eksiksiz çözümler sunabilmekteyiz. Anahtar teslim çözümlerimiz, müşterilerinin sürdürülebilir yarınlar için yenilenebilir enerjiyi kârlı varlıklara dönüştürmelerine katkı sağlar.