Ne aramıştınız?

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynaklarının etkili yönetim süreci, verimli, yetkin ve memnun çalışanlar demektir. Şirketimiz kendi sektöründe bilinçli, işine bağlı ve birbirine güvenen çalışanlara liderlik etmeyi amaçlamaktadır. Yenilikçi, paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazır, çalışanlarını yücelten, kalite standartlarına bağlı ve iş sağlığı ve çalışanların güvenliğini her şeyin üstünde tutan bir yönetim ekibi ile çalışmaktayız. Topluma ve çevreye saygılı, etik ve ahlak ilkelerine uygun hareket eden ve sorumlu yetişkin bireyler olma konusunda üzerimize düşeni yapmaktan gurur duymaktayız.

İnsan Kaynakları Politikamızın amacı, insan kaynaklarını, şirket faaliyetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini, işe alma sürecinin yetkinliklerin seçimi, belirlenmesi ve tayini şeklinde gerçekleşmesini, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesini ve performans yönetimi ve kariyer planlaması yapılmasını sağlayacak şekilde planlamaktır.

İş Başvurusu

Size Uygun İlanımıza Başvuru Yapın! Ekibimizde Siz de Yer Alın.