Ne aramıştınız?

Sektörler

Yenilenebilir Enerji

Elektrik talebinin sürekli büyüdüğü, yakıt maliyetlerinin arttığı ve iklim değişikliğinin endişe yarattığı bir çevrede, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji kaynağı açısından bir fark yaratabilir.

Rüzgâr enerjisi, güvenilir ve maliyet uygunluğu gittikçe artan ve gelecekte maliyetlerin daha da azalması potansiyeli taşıyan bir temiz enerji kaynağıdır. Rüzgâr tesislerinin sayısı ve büyüklükleri tüm dünyada artmaktadır. Geliştiriciler, sahaya ulaşmak için aşılması gereken uzun mesafeler veya kurulumu olumsuz etkileyen hava koşulları gibi lojistik zorluklarla karşılaşmaktadır.

Sürdürülebilir bir gelecek için anahtar teslim çözümler

Kendini işine adamış uzmanlarımız, bu zorlukların üstesinden gelmek için son teknoloji ekipmanlar kullanmaktadır. Hareket mühendislik hizmetleri, proje yönetimi, fabrikadan sahaya taşıma, kurulum hizmetleri ve şebeke hattına bağlama hizmetleri sunmaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisi sektöründeki uzmanlığımızla, OEM (Orijinal Ekipman Üreticileri), yükleniciler ve proje sahiplerine eksiksiz çözümler sunmaktayız. Hareket ve anahtar teslim çözümleri, müşterilerinin sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjiyi kârlı varlıklara dönüştürmelerine katkı sağlar.