Ne aramıştınız?

Sektörler

İnşaat / Altyapı

Eski çağlardan bu yana devletler, altyapıya yatırımın önemini kavramıştır - eski Roma uygarlıklarını destekleyen su kanalları ve yollar hâlâ varlığını sürdürmektedir. Kamuya ait altyapı, bir ülkenin gücünün temel bir bileşenidir. Bir toplumun ekonomik canlılığını, hareketliliğini ve gelişmesini kolaylaştıran temel hizmetlerin sunulmasını ve kurumsal yapıların inşasını sağlar.

Ağır yük kaldırma ihtiyaçları

Nüfus artışı ve artan mobilite ihtiyaçları nedeniyle, köprüler, karayolu ve demiryolu ağları, simgesel yapılar ve havalimanı binalarının inşası, genişletilmesi veya yenilenmesi gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Sivil yapı ve altyapı projeleri genellikle kamu yararınadır. Sıkı bütçeler, farklı paydaşlar ve kısıtlı teslim süreleri bu projelerin temel niteliğidir. Temel amaç, halka verilen rahatsızlığı en aza indirerek işlerin sorunsuz ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Doğru ortağın seçilmesi

Sıkı bir hazırlık, projenizin zamanında, uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ağır yük kaldırma ve taşıma ihtiyaçlarınız için tam mühendislik çözümleri üretmekteyiz. Hareket; taşıma, yük indirme ve kurulum süreçlerine özel çözümler getirmek için güzergâh etütleri, taşıma ve kaldırma planları, ekipman dizilimi gibi katma değerli hizmetler sunmaktadır.