Ne aramıştınız?

İNSAN KAYNAKLARI

HAREKET'TE KARİYER

Akıllı çalışır, kaliteli üretiriz.

Hareket bünyesinde kariyer yönetimi süreci, şirketin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine göre çalışanları uygun pozisyonlara yerleştirmeye ve sürekli gelişimlerini sağlamaya dayalıdır.

Hareket kariyer yönetimi sürecinin temel amacı, herhangi bir şekilde sekteye uğramamasını sağlayacak şekilde projedeki kritik noktaların desteklenmesini sağlamak, bilginin birikimini ve kurumsallaşmasını sağlamak ve çalışanların gelişimini sürdürmektir.

Dinleriz ve anlarız.

  • İşimizi en doğru şekilde, hakkıyla ve gönülden sahiplenerek yaparız.
  • Net sözler verir, verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiririz, sonuçlarını bildiririz.
  • Kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı devamlı geliştiririz.
  • Tüm ilişkilerimizde dürüst, şeffaf ve tutarlı davranır, bu sayede güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurarız.

İşimize, başarıya ve birbirimize tutkuyla bağlıyız.